page view image

Filosofisk kafé: Ekstremisme - hva er det? Hvordan møte det? // Holmestrand bibliotek

EVENEMENTGEGEVENS
event image

Det er gått 11 år siden en norsk høyreekstremist utførte massedrap på Utøya og i Regjeringskvartalet. Etter dette har vi sett mange tilfeller av terror og drap som er politisk og religiøst motivert, også her til lands.

Men hva er ekstremisme? Hvordan forstår vi fenomenet? Vi må først identifisere ekstremisme før vi kan diskutere hvordan dette og såkalt radikalisering kan forebygges og forhindres. Hvilke tanker og ideologier ligger bak slik handlinger? Hvor utbredt er det? Har vi alle et ansvar for å forebygge og varsle?

Filosofisk kafe innbyr til dialog om disse spørsmålene.

Vi har invitert Lars Gule til å innlede om begrepet ekstremisme. Han er pensjonert filosof og førsteamanuensis ved OsloMet – Storbyuniversitetet. Han  har forsket på ekstremisme og såkalt radikalisering, særlig  i islamistiske former.


Har dere spørsmål til arrangementet, ta kontakt med Holmestrand bibliotek på biblioteket@holmestrand.kommune.no eller tlf.: 33 05 95 70

filosofi
filosofiskkafe
holmestrandbibliotek