page view image

AVLYST!! Filosofisk kafé: Hvordan møter vi etiske utfordringer? // Holmestrand bibliotek

Informasjon
event image

Arrangementet er dessverre avlyst pga sykdom


I år er det fem år siden vi startet opp med Filosofisk kafé på Holmestrand bibliotek. Vi har hatt tidvise avbrekk på grunn av covid19-epidemien. Høsten 2023 fører vi møterekken videre med to møter, 26. oktober og 30. november. Denne gang har vi valgt å satse på «egne krefter». 

Lars Gunnar Lingås vil innlede på begge møtene om det som er hans spesialfelt, nemlig etikk. 


Etikk og moral i hverdagen

Alle møter vi mange situasjoner der vi må velge mellom rett og galt eller godt og ondt. Vi kan møte slike situasjoner i arbeidslivet eller i privatlivet. Enten må vi leve med uløste problemer – eller vi kan søke å løse dem og finne utveier. 

Kan vi ha nytte og glede av å bli mer bevisst på hvordan vi møter slike utfordringer? 

Med utgangspunkt i filosofiens tanker om etikk og moral inviteres du til å delta i en dialog om etiske dilemmaer og verdivalg i hverdagen.  


Lingås har bodd i Holmestrand i 25 år og er 76 år gammel. Han er pensjonist og dosent emeritus ved Universitetet i Sørøst-Norge. Han har skrevet en rekke fagbøker, de fleste innenfor tema profesjonsetikk. Han har filosofisk doktorgrad fra Gøteborgs Universitet

filosofiskkafe filosof etikk moral larsgunnarlingås