page view image

Filosofisk hjørne mai 2023 // Hof bibliotek

Arrangementsinformasjon
event image

Velkommen til Filosofisk hjørne med husfilosof Tom Rønning.

Tom innleder rundt et gitt tema, og inviterer til påfølgende dialog. Du kan delta i samtalen, eller lytte.

filosofi filosofiskhjørne tomrønning