Filosofisk kafé: Hva er visdom i vår tid? ved Guro H. Heltskog // Holmestrand bibliotek

Tickets Not Available

Tickets not available anymore

Event information

Vi er så heldige at vi får Guro Hansen Helskog, førstelektor i pedagogikk ved Universitetet i Sørøst-Norge, til oss her på biblioteket. Helskog har en variert bakgrunn. Men, særlig har hun kompetanse i ledelse av gruppedialoger. Hun har arbeidet mye med filosofiske dialogprosesser, både når det kommer til forebyggende arbeid, i utviklingsarbeid og i konflikthåndterings- og forsoningsarbeid. Noen nøkkelbegreper i hennes arbeid er pedagogisk filosofisk praksis, danning, eksistenspedagogikk, konflikthåndtering, tilgivelse, forsoning og visdom. 


Helskog har gitt ut flere bøker og spesielt lærere vil kanskje kjenne til Dialogos-bøkene, lærebøker brukt i grunnskolen. Hun har også skrevet boken Philosophising the Dialogos Way towards Wisdom in Education: Between Critical Thinking and Spiritual Contemplation. Boken er basert på mange års forskning på pedagogisk filosofisk praksis. I boka kan leseren finne kunnskap om visdoms-orientert pedagogikk, innspill til hvordan man kan tilegne seg dialogiske holdninger og ferdigheter for å selv kunne være i og tilrettelegge for samtaler på Dialogos-måten. Ikke minst inneholder boken en rekke tekster og praktisk-filosofiske øvelser som kan prøves ut i egen praksis. Inspirert av blant annet denne boken kommer hun til oss for å utfordre oss til dialog omkring spørsmålet: Hva er egentlig visdom i vår tid? 


Organizer
Holmestrand kommune